12.น้ำตาลในเลือดต่ำคืออะไร เกิดจากสาเหตุอะไร

น้ำตาลในเลือดต่ำ

ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเป็นภาวะแทรกซ้อน ที่น้ำตาลในเลือดต่ำโดยทั่วไปถือว่าต่ำกว่า 70 mg%โดยที่มีอาการแสดงของน้ำตาลในเลือดต่ำ สาเหตุอาจจะเกิดจากรับประทานยามาก ไตเสื่อมหรือไม่ได้รับประทานอาหารตามเวลา

ใครที่เสี่ยงต่อภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ
1.รายที่ได้รับการฉีดอินซูลิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังการงดเว้นอาหาร หรือภายหลังการออกกำลังกาย

2.กินยา sulfonylurea โดยเฉพาะอย่างยิ่งชนิดที่ออกฤทธิ์ยาว

3.การงดเว้นอาหาร หรือกินอาหารน้อยลง กินผิดเวลา หรือมีการ
ปรับชนิดของอาหารทำให้มีแป้งลดลง

4.ออกกำลังเพิ่มมากขึ้น

5.การดื่มแอลกอฮอล์

6.ผู้ป่วยสูงอายุ

7.เป็นโรคตับ

8.ร่างกายไวต่ออินซูลินเพิ่มขึ้น เช่น น้ำหนักลด ออกกำลังเพิ่มมากขึ้น

9.เคยเกิดน้ำตาลในเลือดต่ำระดับรุนแรง

10.เคยเกิดน้ำตาลต่ำแต่ไม่มีอาการ

11.ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เป็นโรคไต อาจจะมีการคั่งของยา

12.การได้รับยาไม่เหมาะสม ชนิด ขนาด วิธีใช้ไม่เหมาะสม

13.ได้รับยา beta-adrenergic blocker

การวินิจฉัยภาวะน้ำตาลต่ำ

ถ้าหากมีอาการดังกล่าวให้ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดหากพบว่าต่ำกว่า 50มก.ก็วินิจฉัยได้

การป้องกันภาวะน้ำตาลต่ำ
1.ต้องตรวจหาระดับน้ำตาลอย่างสม่ำเสมอ

2.ต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยา การกินอาหารให้ตรงเวลา รวมทั้งการออกกำลังกาย

3.มีความรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาเบื้องต้น

**ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำชนิดรุนแรง**

สำหรับผู้ป่วยที่พอจะรู้สึกตัวก็ให้ดื่มน้ำหวานก่อนนำส่งโรงพยาบาล หากผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวก็แนะนำว่าไม่ควรที่จะให้ดื่มหรือรับประทานอาหารเพราะจะทำให้ผู้ป่วยสำลักและเกิดปอดบวมได้