ชาสมุนไพรหญ้าหวานผสมใบเตยหอม กลิ่นลูกพีช Organic 100%

แพคคู่ 2 กล่อง Resize

 

เราปลูกและดูแลควบคุมแบบเกษตรอินทรีย์ มาตรฐานรับรอง จาก Organic thailand และ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ (มอน.)

หญ้าหวาน โปร 4 กล่อง

ความหวานที่ไม่ร้ายคุณ >>> หวาน หอม กลมกล่อม อย่างลงตัว

 

Estevia พร้อม prop resize

 

หญ้าหวานชนิดใบอบแห้ง Organic 100%

มี อย. และผ่านมาตรฐาน ฮาลาล แห่งประเทศไทย 

อบแห้ง resize-95 Bath

 

ESTEVIA HERB Organic

ชนิดผงราคากิโลกรัมละ 750 บาท 200 กรัม ราคา 180 บาท 

หญ้าหวานชนิดบดผง

 

 

 

ตัวอย่างผลตอบรับจากลูกค้า และ Video แนะนำผลิตภัณฑ์